Fotoboeken & kaartensets
Licht op licht - kaartenset

Zeven fotostillevens van Caroline Schröder gecombineerd met de poëzie van Anne C. Possel. De kaarten zijn zo ontworpen en gevouwen dat ze neergezet kunnen worden ter inspiratie en verstilling.

Lees meer & bestelOld faces of mocow

Portretten en stillevens. Tijdens een verblijf in Moskow portretteerde Caroline Schröder ouderen in verzorgingshuizen. Vaak levend in treurigmakend omstandigheden. Hun bezit teruggebracht tot een nachtkastje. Maar zelfs op de beperkte ruimte van een nachtkastje blijkt het mogelijk te zijn een persoonlijkheid te tonen in de uitgestalde elementen.

Lees meer & bestelIdealen

20 jongeren met idealen kozen een inspirerende oudere. De oudere verteld over de idealen en keuzes in oorlogstijd. Hoe laat je je leiden door inspiratie en idealen in plaats van door gebeurtenissen? De jongere wordt in beeld gebracht met de camera. Met een voorwoord van schrijver/journalist Hugo Camps.

Lees meer & bestel